ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ

ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ…

View More ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆ

ನಿತ್ಯಭವಿಷ್ಯ| 25-03-2019

ಮೇಷ: ಹಸಿರು ಇಲ್ಲವೇ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ. ಹಳದಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ. ಶುಭಸಂಖ್ಯೆ: 6 ವೃಷಭ: ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹಾಳು ಮಾಡೀತು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆದಷ್ಟು…

View More ನಿತ್ಯಭವಿಷ್ಯ| 25-03-2019

ದೀನದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು

ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು | ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆಯ ವಿಧಿ ಸುರಿಯೆ || ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನದುರ್ಬಲರಿಂಗೆ | ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ || ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಹಸುರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹುಲ್ಲು ಉರಿಬಿಸಿಲಿಗೆ…

View More ದೀನದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು

ವಿದೇಹಮುಕ್ತನು ಸರ್ವಾತ್ಮಕ (3-9-15ರಿಂದ 23)

ಭಾಗ 178 ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೆ ಹಿಂದೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ವಿದೇಹಮುಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವು ಕ್ಷಯವಾದಾಗ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನ ಶರೀರ ಬಿದ್ದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ವಿದೇಹಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ವಿದೇಹಮುಕ್ತನ ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವನ್ನು…

View More ವಿದೇಹಮುಕ್ತನು ಸರ್ವಾತ್ಮಕ (3-9-15ರಿಂದ 23)

ಅಮೃತಬಿಂದು

ಶ್ರೀ ಶೈವಾಗಮ ಸ್ವಗುರೋಃ ಪುರತಃ ಶಿಷ್ಯೋ ನೇತರಾನ್ ಕೀರ್ತಯೇಜ್ಜನಾನ್ | ಅಸಹ್ಯಭಾಷಣಂ ಚೈವ ನ ವದೇತ್ ಇತರೇತರಮ್ || ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಅವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಾರದು. ಗುರುವಿನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ…

View More ಅಮೃತಬಿಂದು

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ| 24-03-2019 ರಿಂದ 30-03-2019

ಮೇಷ: ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲಿನ ಅನುಭವ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಾವಧಾನ ನಿಮಗೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹಣಿಯಲು ಸದಾ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳಂತೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ…

View More ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ| 24-03-2019 ರಿಂದ 30-03-2019

ನಿತ್ಯಭವಿಷ್ಯ| 24-03-2019

ಮೇಷ: ಅನಾಮಧೇಯರು ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕರೆ ನೀಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಶುಭಸಂಖ್ಯೆ: 6 ವೃಷಭ: ಹೊಸದೇ ಅಧಿಕಾರ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಂಟುಬೀಳಲಿದೆ. ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಗೆಲುವಿದೆ. ಶುಭಸಂಖ್ಯೆ: 9 ಮಿಥುನ: ಹತ್ತಿರದವರ…

View More ನಿತ್ಯಭವಿಷ್ಯ| 24-03-2019

ಮನವೆಂಬ ಪರಮಾದ್ಭುತ

ಮನದಿಂದ ಮನಕೆ ಪಾರ್ವದು ಬಾಳಿನುರಿಯ ಕಿಡಿ | ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗಲೆವ ಗಾಳಿ ಹೊಗೆಯಂತೆ || ಮನುಜರ ಪರಸ್ಪರೋದ್ರೇಕ ಜಗದ ವಿಲಾಸ | ಮನವೆ ಪರಮಾದ್ಭುತವೊ – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ || 247 || ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉರಿಸಿದ…

View More ಮನವೆಂಬ ಪರಮಾದ್ಭುತ

ಕರ್ಣನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಹೋಮಧೇನು

ಅಂದು ಕರ್ಣನು ಪರಶುರಾಮರ ಆಶ್ರಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಲಿರುವ ಹಸುವೊಂದು ಗೋಚರಿಸಿತು. ಆ ಗೋವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಯೂ ವೇದಪಾಠಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಪ್ರನೊಬ್ಬನ ಹೋಮಧೇನುವಾಗಿತ್ತು. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ…

View More ಕರ್ಣನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಹೋಮಧೇನು

ಅಮೃತಬಿಂದು

ಶ್ರೀ ಶೈವಾಗಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಜ್ಞೋ ಯೋ ಧೀಮಾನ್ ನ ತು ದೀರ್ಘಪದಂ ನ್ಯಸೇತ್ | ನ ಗಚ್ಛೇತ್ ತ್ವರಿತೋ ಧೀಮಾನ್ ನ ವದೇದಿತರೈಃ ಸಹ || ಪದೇ ಪದಾಂತರಂ ನ್ಯಸ್ಯ ಕರೌ ಚಲನವರ್ಜಿತೌ ಸ್ತುತಿಂ |…

View More ಅಮೃತಬಿಂದು