26 C
Bangalore
Wednesday, December 11, 2019

ಗಿರ್​ಮಿಟ್

ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್, ಇಲಿಗೆ E-ಟೆಂಡರ್…ನಾಯಿಗೆ ನಸಬಂದಿ

ಈಗ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ಪೇಪರನಾಗ ಒಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತ, ಅದೇನಪಾ ಅಂದರ ‘ಸತ್ತ ಇಲಿ ವಾಸನಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯೋ ಜಾಗಾ ಶಿಫ್ಟ ಆತಂತ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ...

ರ್ರೀ…ಗ್ರ್ಯಾಡ್​ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಕ್ಕರ ಬರ್ತಿರೇನ್?

ಒಂದ ಹದಿನೈದ ದಿವಸದ ಹಿಂದ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ‘ರ್ರೀ... ನಾಡದ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಗ್ರಾ್ಯಂಡ್​ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಅದ. ಅದಕ್ಕರ ಬರ್ತಿರೊ ಇಲ್ಲೊ ನೋಡ್ರಿ’ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂದ್ಲು. ‘ಲೇ......

ಲೇ…ಯಾರರ ಶ್ರಾವಣಾ ಬಿಡಸ್ರಿಲೇ….

ಮೊನ್ನೆ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಪವ್ಯಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾ, ಅಲ್ಲಾ ಒಂದ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತ ಮಗಂದ ಫೋನಿಲ್ಲಾ ಏನಿಲ್ಲಾ, ಹಂತಾವ ಇವತ್ಯಾಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಪಾ ಅಂತ ನಾ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದರ...

ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಸಂಗಿಲ್ಲಾ… ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ…

ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪುಣಾ ಮಾಮಾ ಭಾಳ ದಿವಸದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರದ ಭೆಟ್ಟಿ ಅಪರೂಪ. ಅವರ ಇತ್ತಲಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ ನಾವ ಅತ್ತಲಾಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಾ. ಇನ್ನ ಯಾವದರ ತಪ್ಪಸಲಾರದ...

ರ್ರೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ… ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ ಸೆಲ್ಪಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆಪ್ ಮಾಡ್ರಿ…

‘ರ್ರೀ..ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ?’ ‘ಲೇ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನಾಗ. ಅದೇಷ್ಟ ಸರತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿ, ಐಸಿಯುದಾಗ ಫೋನ್ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲಾ. ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲಾ’ ಅಂತ ನಾ ಅಕಿ ಐದನೇ ಸರತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಿಟ್ಟಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ‘ಅಲ್ಲರಿ...

ನಮ್ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದ ಎಲ್ಲರ ಪಿ.ಜಿ. ನೋಡಲೇ…

ಈಗ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿ.ಜಿ. ಫೋನ ಮಾಡಿದ್ದಾ, ಇಂವಾ ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾದಾಗ ಇರ್ತಾನ. ಒಂದ ಕಾಲದಾಗ ಕೊತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜನಾಗ ನನ್ನ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕ್ಲಾಸಮೇಟ್ ಇದ್ದಾ. ಭಾರಿ ಶಾಣ್ಯಾ ನನ್ನ ಮಗಾ....

ಕಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಶನ್ ಡೇ ಕ್ಕ ಒಂಬತ್ತ ಬಿದ್ದಮ್ಯಾಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಶನ್ ಡೇ…

ಮೊನ್ನೆ ಜುಲೈ11ಕ್ಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯೂಲೇಶನ್ ಡೇ ಇತ್ತ, ಅಂದರ ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿವಸ. ಅಲ್ಲಾ ಹಂಗ ಅವತ್ತ ಯಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಡದಿರ್ತಾರ ಅವರಿಗೇನ ಹಿಡದ ದಂಡಾ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲಾ, ಕಡಮಿ ಹಡದವರಿಗೇನ ಕರದ ಪ್ರೖೆಜ್...

ರ್ರೀ… ನಂಗ ಈ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಂಗ ಅದ…

ಒಂದ ಎರಡ ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅದ ಅಂತ ಒಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನೂ ಕರಕೊಂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗಬೇಕು, ನಿರೂಪಕಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ...

ಕ್ಲಾಸಿಕನಾಗ ಕಾಶಕ್ಕನ ಕಾಶಿ ಸಮಾರಾಧ್ನಿ

ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಶಕ್ಕ ಮೌಶಿ ಗಂಡನ ಕಟಗೊಂಡ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಲು. ಪಾಪ ಹಂಗ ಅಕಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕ ಅನ್ನಲಿಕತ್ತ ಹತ್ತ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತ ಖರೆ ಆದರ ಮಗಾ ವಿನ್ಯಾಗ...

ರ್ರೀ ಇವತ್ತ ನಿಂಬದ ಬ್ಲೂ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ರಿ?

ಇವತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ‘ರ್ರೀ... ಇವತ್ತಿಂದ ಏನ ನಿಂಬದ ಬ್ಲೂ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ರಿ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಾ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಗಾಬರಿ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಾ ನಾ ಬರೇಯೋದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡ ಸಲಾ...

ನಳಾ ಬಂದಹೋದ ಮ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತತೇವಿ…!

ಮೊನ್ನೆ ಆಫೀಸನಾಗ ಅಡಿಟ್ ಇತ್ತು, ಅಡಿಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ ಆಫೀಸ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆಂಟದ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ನಾವ ದಾರಿ ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂತ್ವಿ, ಮುಂದ ಒಂದ ತಾಸ ಬಿಟ್ಟ...

ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹೋದರ..ಛಲೋನೋ ಕೆಟ್ಟೋ?

ಜನಾ ಬೆಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಹೋದರ ಛೆ...ಬೆಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಹೋತ ಅಂತ ಲೊಚ್ಚ್ ಲೊಚ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಒಂದಿಷ್ಟ ಮಂದಿ ಬೆಕ್ಕ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕ ಹೋದರ ಛಲೋ ಅಂತಾರ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕ ಹೋದರ ಛಲೋ...
- Advertisement -

Trending News

VIDEO: ಹೆಬ್ಬಾವು-ಚಿರತೆ ನಡುವಿನ ಈ ಭಯಾನಕ ಕಾಳಗ ನೋಡಿದರೆ ಮೈನವಿರೇಳದೆ ಇರದು;...

ಕೀನ್ಯಾ: ಹಾವು-ಮುಂಗುಸಿ, ಬೆಕ್ಕು-ಹಾವು, ಎರಡು ಹುಲಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ....

VIDEO: ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಔಟಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾ...

ಕೋಲ್ಕತ: ಇಲ್ಲಿನ ಈಡನ್​ ಗಾರ್ಡನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಿಂಕ್​...

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದೆಂದ ಜೆಡಿಎಸ್​ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್​.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು

ಮೈಸೂರು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನೆ-ಎನ್​ಸಿಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್​ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್​.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ...

ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ...

ಮೇಷ: ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಶಾಂತ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವವರನ್ನು...

VIDEO| ಬೃಹತ್​ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಕ್ಕಸ...

ನವದೆಹಲಿ: ಹೆಬ್ಬಾವು ಮತ್ತು ಚಿರತೆ ನಡುವಿನ ಕಾದಾಟದ ವಿಡಿಯೋ...

ನಾಯಿಗಳ ಜತೆ ವಾಕಿಂಗ್​ಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಗರ್ಭಿಣಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬಾರದಾಗ...

ಪ್ಯಾರಿಸ್​​: ಈಕೆ 6 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ತನ್ನ ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ...

ಜನರಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ದ ‘ಒಸಮಾ ಬಿನ್​ ಲಾಡೆನ್​’ ಇನ್ನಿಲ್ಲ; ಸಾಯುವ ವೇಳೆ...

ಗುವಾಹಟಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗೋಲ್ಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಡಿದ್ದ...

ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರ...

ಮೇಷ: ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಪರದಾಡುವ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ....

‘ಕೊಹ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ,...

ಮುಂಬೈ: ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಈಡನ್​ಗಾರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಿಂಕ್​ಬಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ...