ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಬಿ.ಪಿ.) ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸೋಣ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವೂ ಮುಂದುವರಿದರೆ,…

View More ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ